Alles over de groene lifestyle

Warmtepomp

Een warmtepomp is een mooie manier om uw woning voor een periode van 25 tot 30 jaar duurzaam te verwarmen. Warmtepompen zijn sinds een aantal jaren, met name in de nieuwbouw, erg in opkomst. De enige factor die deze opkomst afremt en grotendeels beperkt tot de nieuwbouw, zijn de kosten; een warmtepomp is niet goedkoop. De laatste jaren zijn er echter verschillende subsidies beschikbaar om een warmtepomp rendabel te maken. De hoge kosten van een warmtepomp zijn vooral afkomstig uit het feit, dat voor iedere warmtepomp een diepe bron geslagen moet worden. In de nieuwbouw verdient de pomp zich binnen een paar jaar terug, omdat de benodigde buizen soms in een heipaal meegeslagen kunnen worden.

Werking warmtepomp

In vrijwel ieder huishouden bevindt zich tegenwoordig minstens één warmtepomp, namelijk die in de koelkast. In tegenstelling tot de pomp in een koelkast, die zijn warmte uit de lucht onttrekt, haalt een huishoudelijke warmtepomp zijn warmte uit de bodem. In het eerste geval is een diepe bron nodig, omdat op grotere diepte het grondwater vanwege de hogere druk van nature warmer is. Om de warmte te verplaatsen naar de te verwarmen ruimte, is een elektrisch aangedreven pomp nodig. Er zijn verschillende warmtepompsystemen

In de zogenaamde verdamper van een warmtepomp bevindt zich onder lage druk een vloeistof, die dankzij de lage druk zeer snel verdampt. De warmte die voor deze verdamping nodig is, wordt uit de omgeving onttrokken. wordt vervolgens omhoog gepompt. In de zogenaamde ‘condensor’ wordt de damp samengeperst, waardoor het kookpunt van de damp verhoogt en deze dus weer vloeibaar wordt. Hierbij komt de opgenomen warmte vrij, die vervolgens afgegeven kan worden. Het mooie van een warmtepomp, is dat de werking in veel gevallen omgekeerd kan worden; hij kan gebruikt worden om een ruimte op te warmen, maar kan ook ingezet worden bij het afkoelen. Denk maar aan het koelelement in een supermarkt, dat warme lucht de winkel inblaast.

Het circuit van een warmtepomp

De water / water warmtepomp

De water / water warmtepomp is een relatief dure oplossing, die desalniettemin een hoog rendement realiseert. Bij een water / water warmtepomp wordt een diepe bron (gangbaar tussen de 25 en 150 meter) in de tuin geboord, waar de warmte vandaan wordt gehaald. Afhankelijk van het brongebruik, zijn er zijn twee hoofdtypes water/water warmtepompen:

  • Gesloten bron: de meest voorkomende warmtepomp in Nederland, is die met een gesloten bron. Hierbij wordt het water de grond in gepompt, waar het aardwarmte opneemt. Het opgewarmde water wordt omhoog gepompt, waar de warmte afgegeven wordt voor consumptie. Dergelijke systemen worden vaak ‘water/brinewater’ systemen genoemd, naar de met antivries (meestal glycol) verrijkte oplossing die wordt rondgepompt.
  • Open bron: bij een open-bron systeem wordt aan de ene kant van de woning grondwater opgepompt. Dit water wordt via een warmtewisselaar naar de andere kant van de woning gepompt, waar het afgekoeld terug de grond in wordt gepompt. In deze systemen is het belangrijk dat het circuit met grondwater goed afgesloten blijft. Dit omdat grondwater verontreinigd kan zijn.

Gesloten bron water / water warmtepomp

Lucht / water en lucht / lucht

Een lucht / water of lucht / lucht warmtepomp onttrekt zijn energie aan de buitenlucht. Dergelijke warmtepompen zijn een stuk goedkoper dan de water / water alternatieven, maar hebben ook een stuk lager rendement. Ze werken volgens het hierboven uitgelegde principe; warmte wordt in de verdamper opgenomen en in de condensor weer teruggewonnen. Afhankelijk van het specifieke type wordt de warmte vervolgens afgegeven aan ofwel water, ofwel lucht. In het eerste geval wordt het water via een naverwarmer als warm water beschikbaar gesteld. In het laatste geval is een ventilator aanwezig die de warmte de kamer inblaast.

Lucht / lucht warmtepomp

De grondboring

Gaat u gebruik maken van een water / water warmtepomp, dan dient er een grondwaterbron aangeboord te worden. De uiteindelijke diepte van de bron wordt bepaald aan de hand van het te verwarmen volume (de grootte van uw woning) en de diepte van de gemiddelde grondwaterspiegel bij u op locatie. Deze berekening, de zogenaamde transmissieberekening wordt uitgevoerd door de boormeester, die uiteindelijk de te boren diepte bepaalt. Dit is een specialistisch werk dat secuur uitgeoerd moet worden; is uw bron te ondiep, dan is de kans namelijk aanwezig dat u het kleine gedeelte aardbodem dat u als bron gebruikt te sterk afkoelt. Hierdoor bevriest het, en is de opbrengst vrijwel nihil. Een dergelijke bevroren bron heeft tijd nodig om opnieuw levensvatbaar te worden.

Nederland bouwt; de warmtepomp

In deze video worden de voordelen van een warmtepomp helder uiteen gezet. Ook ziet u een aantal voorbeelden van de warmtepomp in de praktijk: