Alles over de groene lifestyle

Stadsverwarming

Stadsverwarming is een oude manier van grootschalige warmtekrachtkoppeling, die al in 1923 voor het eerst werd toegepast in de gemeente Utrecht. Momenteel hebben ongeveer 300.000 huishoudens een aansluiting op stads-verwarming. Met de relatief recente maatschappelijke discussie rond de klimaatproblematiek, is de discussie rond een duurzame en betaalbare stads-verwarming de afgelopen jaren weer aangewakkerd. Tegenstanders werpen vooral vragen en bezwaren op rond de totstandkoming van de te hoge prijs en de monopoliepositie van de leveranciers. Voorstanders richten zich vanuit de politiek op een wetsvoorstel dat de levering van stadsverwarming aan voorwaarden verbindt. Ook merken zij op dat de aanleg van het geïsoleerde buizenstelsel een hoge investering vereist, die volgens redelijke termen op de consument wordt doorberekend. Iemand die gebruik maakt van stadsverwarming, zou volgens hen niet meer kwijt zijn dan iemand die op gas verwarmt.

Werking stadsverwarming

Bij stadsverwarming wordt de afvalwarmte van een elektriciteitscentrale of verbrandingsoven ingezet om (delen van) een stad van warmte te voorzien. Een groot gedeelte van deze warmte bevindt zich in het koelwater, dat gebruikt is om de installatie op een acceptabele temperatuur te houden. In plaats van deze warmte de rivier in te pompen, wordt bij stadsverwarming het warmte water via leidingen de stad in gepompt. Vervolgens wordt de warmte via een warmtewisselaar overgebracht naar de uiteindelijke consument, die hierdoor warm water geniet. Stadsverwarming wordt soms verward met het kleinschaligere blokverwarming, waarbij een centrale warmtepomp of ketel een blok huizen van warmte voorziet.

Woningen die gebruik maken van stadsverwarming zijn meestal niet op het aardgasnet aangesloten. In plaats daarvan, wordt het leidingwater via een warmewisselaar opgewarmd vanuit een geïsoleerd leidingstelsel. Hoewel deze wisseling meestal direct onder de woning plaatsvindt, zijn er ook gevallen waarbij dit bij het verdeelstation plaatsvindt. Deze woningen zijn voorzien van aparte leidingen voor warm en koud water. De ingangstemperatuur van het water is uit milieu-overwegingen in nieuwe netten verlaagd van 90 naar 70 graden Celsius. Door goede isolatie toe te passen op de leidingen, is het mogelijk het water kilometers te transporteren zonder al te veel temperatuurverlies. Het water thuis bereikt op deze manier een temperatuur van ongeveer 40 graden (let op: er gaat warmte ‘verloren’ bij warmtewisseling).

Voordelen

Stadsverwarming kent een aantal belangrijke voordelen:

  • Snel warm water: bij stadsverwarming heeft u snel een onbeperkte hoeveelheid warm water tot uw beschikking.
  • Milieuvriendelijk: u verbruikt bij stadsverwarming enkel restwarmte. Deze warmte had anderzijds in de natuur terecht gekomen. U bespaart dus niet alleen op de uitstoot die gepaard gaat aardgasverbranding, u helpt ook bij het in stand houden van een gezond ecosysteem in de rivieren.
  • Onderhoudsvrij: u heeft geen CV-ketel of boiler nodig en hoeft hier dus geen onderhoud aan te (laten) verrichten.
  • Veilig: u heeft geen gasleidingen meer door het huis lopen en hoeft zich dus geen zorgen meer te maken om eventuele gaslekken.
  • Vloerverwarming: stadsverwarming kan relatief eenvoudig gekoppeld worden aan vloerverwarming. Komt de hoofdleiding bij u onder het huis binnen, dan heeft u bijna gratis vloerverwarming!

Nadelen

Helaas gelden er ook voor stadsverwarming enkele nadelen:

  • Koken: omdat u niet op het gasnet bent aangesloten, zult u elektrisch moeten koken. Een inductiefornuis is helaas aardig aan de prijs.
  • Storing: een storing kan gevolgen hebben voor hele wijken die op stadsverwarming aangesloten zitten.
  • Prijs: ondanks dat stadsverwarming een restproduct is, betaalt u niet minder dan anders. De prijzen van stadsverwarming komen tot stand volgens een NMDA principe.
  • Vaste aanbieder: het monopolie van de stadsverwarming ligt bij het bedrijf dat de warmte aanlevert. U kunt bij stadsverwarming niet wisselen van aanbieder.