Alles over de groene lifestyle

CV ketel

Een centrale verwarmingsketel of CV ketel is een apparaat dat ervoor zorgt dat u binnenshuis over warm water beschikt. Middels verbranding van aardgas wordt warmte opgewekt, die vervolgens via een warmtewisselaar wordt overgedragen op het leidingwater. Met behulp van de circulatiepomp wordt het verwarmde water vervolgens door de verwarmingsleidingen gepompt. De CV-ketel wordt grotendeels bestuurd door een kamerthermostaat, die middels een warmtesensor bepaalt wanneer en in welke mate de ketel aanslaat. De thermostaat en CV-ketel samen worden ook wel de centrale verwarming genoemd. Een correct functionerende centrale verwarming is één van de belangrijkste onderdelen van een comfortabele woonomgeving.

Conventionele CV ketel

Een ‘gewone’ ofwel conventionele CV ketel is het eenvoudige en minst milieuvriendelijk type CV ketel. De conventionele ketel heeft een rendement van ongeveer 75%, wat inhoudt dat 75% van de verstookte warmte daadwerkelijk wordt overgedragen op het op te warmen water. De overige 25% verdwijnt als warm rookgas door de schoorsteen en gaat dus eigenlijk doelloos verloren. De werking van een conventionele ketel is relatief eenvoudig; wanneer nodig, gaat de brander vol aan. Is de gewenste temperatuur bereikt, dan schakelen de branders weer uit.

Door dit continu in- en uitschakelen van de branders, kan het nogal eens voorkomen dat er temperatuurschommelingen plaatsvinden in het systeem. Op momenten dat de ketel niet in bedrijf is, treden er zogenaamde stilstandsverliezen op; het opgewarmde water koelt af, waardoor de ketel weer op vol vermogen moet bijstoken. Een conventionele CV-ketel is goedkoop is aanschaf, maar is vanwege het hoge gasverbruik erg duur in gebruik.

Verbeterd Rendement (VR) ketel

Wordt minimaal 83% van de verstookte warmte overgedragen op het water, dan mag men spreke van een zogenaamde VR ketel. CV ketels van het VR-type maken gebruik van een zogenaamde modulerende regeling, waarbij de hoeveelheid gas die naar de brander wordt gestuurd afhangt van de ingestelde temperatuur. De ketel blijft bij het bereiken van de gewenste temperatuur op een laag vermogen doorwerken (de laagstand), waarmee stilstandsverliezen beperkt blijven.

Dankzij het modulerende mechanisme is bij een VR ketel minder schakeling nodig, wat een comfortabeler en minder fluctuerend binnenklimaat tot gevolg heeft. De VR ketel is een mooi compromis tussen gasverbruik en aanschafprijs en wordt vaak geïnstalleerd in woningen die ongeschikt zijn voor een HR-ketel.

Hoog Rendement (HR) ketel

Een zogenaamde HR-ketel is een ketel met een rendement van minimaal 90%. Dit hoge rendement wordt voor een groot deel behaald door afgekoeld retourwater middels een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen. In andere woorden; het water dat bij de ketel aankomt ter verwarming is al opgewarmd door de verbrandingsgassen van het vorige water. De rookgassen dalen na de warmte-afgifte sterk in temperatuur, waarbij het aanwezige waterdamp condenseert. De vrijgekomen condens moet worden afgevoerd.

Een HR-ketel maakt meestal geen gebruik van een waakvlam. In plaats daarvan, wordt gebruik gemaakt van een elektrische ontsteking, wat weer voor extra energiebesparing zorgt. Ook de pomp kan middels een chip geschakeld worden, wat voor energiebesparing zorgt. Een HR-ketel is al met al duur in aanschaf, maar bespaart zeer behoorlijk op de stookkosten. Om de aanschafdrempel te verlagen heeft de overheid een subsidie op de HR-ketel geiïntroduceerd.

Combi ketel

Een CV-ketel voorziet in principe alleen in warm water wanneer daarom gevraagd wordt. Op het moment dat er geen warm water nodig is, kan het daarom lang duren voordat dit voorhanden is. In geval van de verwarming is dit probleem niet zo groot, omdat een thermostaat dusdanig afgesteld kan worden, dat de verwarming enige tijd voor aankomst aangeschakeld wordt. In geval van afname van warm tapwater is dit probleem echter groter, omdat de vraag dan direct is. Denk bijvoorbeeld aan de douche, waar je niet eerst onder koud water wilt staan.

Om dit probleem af te vangen, kan er naast een CV ketel een boiler worden geïnstalleerd. Een boiler is een vat waarin een voorraad warm water wordt opgeslagen. Deze voorraad dient als buffer en zorgt ervoor dat er direct na het opendraaien van de warmwaterkraan warm water voorhanden is. Tegen de tijd dat de boiler leeg is, kan de CV ketel warm water leveren. CV ketels waarin direct een boiler is ingebouwd, worden ook wel combi ketels genoemd.

Keurmerken

De stichting energie prestatie keur (EPK) beheerd het zogenaamde gaskeur label. Er zijn verschillende gaskeur labels:

Gaskeur

  • HR: het HR-keurmerk geldt voor HR-ketels. Naast het HR merk vind je een getal, dat het rendement ten opzichte van de zogenaamde onderwaarde uitdrukt. Er zijn drie labels: HR100, HR104 en HR107. Hoe hoger, hoe zuiniger.
  • HRe: het HRe keurmerk wordt toegekend aan CV ketels die geschikt zijn voor warmtekrachtkoppeling en dus ook stroom opwekken.
  • SV: het SV-keurmerk staat voor schone verbranding en wordt toegekend aan ketels met een brander die de NOx-uitstoot beperkt houdt.
  • NZ: het NZ-keurmerk wordt toegekend aan ketels die geschikt zijn als naverwarming voor een zonneboiler.
  • CW: het CW-keurmerk staat voor Comfort Warm Water. Ketels met dit keurmerk voldoen aan een aantal eisen m.b.t. wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement. Er zijn 6 varianten, CW1 t/m CW6, die aangeven voor welke omgeving het warmwatertoestel geschikt is.

Meer info