Alles over de groene lifestyle

Klimaat

De koolstofcyclus

Koolstofcylus

De koosltofcyclus is een natuurlijke cyclus die ervoor zorgt dat het belangrijke en veelvoorkomende element koolstof effectief wordt gerecycled. Ook zorgt de cyclus ervoor dat koolstof binnen alle aardse systeem beschikbaar blijft. Koolstof is een element dat absoluut onmisbaar is voor het leven op Aarde; vrijwel alle organische verbindingen hebben een basis van koolstof.

CO2 opslag en hergebruik

CO2 opslag en hergebruik

CO2 opslag is een techniek waarmee de CO2 die wordt uitgestoten bij de verbanding van fossiele brandstoffen ondergronds wordt opgeslagen. Het idee achter deze techniek, is dat de mensheid nog niet zonder fossiele brandstoffen kán. CO2 opslag staat ons toe de uitstoot drastisch in te perken in de periode dat de onvermijdelijke omslag naar duurzame energie wordt gemaakt.