Alles over de groene lifestyle

Subsidie isolatie

Subsidie op isolatie wordt sinds kort toegepast om de isolatie van bestaande gebouwen verder te stimuleren. Door te isoleren realiseert u niet alleen lagere energieconsumptie (en daarmee een lagere uitstoot van CO2), uw rekeningen voor gas en stroom zullen ook drastisch dalen. Daarnaast neemt het comfort van uw woning of kantoor sterk toe, omdat de temperatuurschommelingen worden gedempt. Het grote nadeel van isolatie, de hoge kosten voor materiaal en installatie, wordt door de overheid gecompenseerd met een isolatie subsidie. Er lopen zowel landelijke als regionale initiatieven, met ieder hun eigen looptijd en voorwaarden. We beperken ons hier tot de landelijk beschikbare regelingen.

BTW-verlaging isolatie

De belangrijkste en tevens meest omvangrijke maatregel betreft een verlaging van het BTW-tarief op arbeidsintensieve isolatiemaatregelen van 19% naar 6%. Deze regeling geldt voor isolatie van woningen (let op: de regeling geldt niet voor bedrijfspanden) van minimaal twee jaar oud. Niet alle vormen van isolatie worden ondersteund en de korting geldt alleen als de kosten voor minstens 50% bestaan uit arbeidsloon. Bestaan de kosten voor meer dan 50% uit materiaal, dan moet over het materiaal gewoon 19% BTW worden betaald. De volgende vormen van isolatie vallen bijvoorbeeld onder de regeling:

  • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde van groter dan of gelijk aan 1,1 m2K/W.
  • Bodemisolatie met een Rc-waarde van groter dan of gelijk aan 1,1 m2K/W.
  • Dak-, vloer- of gevelisolatie met een Rc-waarde van groter dan of gelijk aan 2,5m2K/W.
  • Vervangen van een rieten dak; alleen als de Rc-waarde verbetert!

Voor alle werkzaamheden geld, dat het uiteindelijke resultaat aan de eisen van het bouwbesluit moet voldoen. Let op: het plaatsen van kozijnen, ramen en deuren valt met ingang van 1 januari 2010 niet meer onder de regeling!

Let erop dat alleen de specifiek energiebesparende maatregelen onder het lage tarief vallen. Als u bijvoorbeeld een nieuw dak laat plaatsen, dan valt het bedekken van het nieuwe dak gewoon onder de normale 19% BTW. Alleen de isolatiematerialen en het plaatsen daarvan vallen onder de belastingkorting. Ook voorbereidende werkzaamheden (denk aan sloop, het verwijderen van een vloer) vallen gewoon onder het 19%-tarief. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Bespreek dit dan met degene die uw isolatiewerkzaamheden gaat uitvoeren; hij of zij zal de belastingkorting zonder uw verdere tussenkomst op de factuur verrekenen.

Subsidie dubbel glas

Sinds oktober 2009 is het mogelijk subsidie te krijgen voor het aanbrengen van isolatieglas. Deze subsidie op dubbel glas werkt volgens een zogenaamd waardebonsysteem. U kunt via de stichting Meer Met Minder tot en met 31 december een waardebon aanvragen, waarvan de waarde direct is gekoppeld aan het aantal vierkante meters isolatieglas dat u plaatst. Per vierkante meter isolatieglas ontvangt u €35, met een minimum van 5 vierkante meter en een totaal maximum van €1100 per woning. De waardebon is vier maanden geldig en kunt u inleveren bij uw glaszetter, die de korting voor u verrekent.

Aan de subsidie zijn wel voorwaarden verbonden: alleen particuliere woningeigenaren hebben recht op de subsidie. De woning moet permanent bewoond zijn door de eigenaar zelf, in Nederland staan en moet vóór 1995 opgeleverd zijn. Vakantiewoningen of wooncorporaties komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Tot slot moet het dubbel glas een maximum doorlaatbaarheid (U-waarde) hebben van 1,6W/m2K (let op: voor U-waarde geldt; hoe lager, hoe beter!). Voor deze subsidie geldt een totale pot van €45 miljoen. Op = op, dus stel het plaatsen van dubbel glas niet langer uit!

Ondernemers: de EIA

Bovengenoemde isolatie subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor particulieren. Ondernemers worden dankzij de EIA echter niet in de kou gelaten. Deze fiscale regeling stelt ondernemingen (denk aan woningcoöperaties of vakantieparken) in staat een deel van de investeringen die zij doen in energiebesparende maatregelen terug te vragen van de belasting. De EIA is een complexe regeling die vele soorten investeringen dekt en aan specifieke voorwaarden is verbonden. Voor een compleet overzicht en meer uitleg over deze subsidieregeling verwijzen we u door naar de website van de stichting senternovem, die samen met de belastingdienst de EIA-regeling beheert.