Alles over de groene lifestyle

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie kan bij een hoge mate van geluidsoverlast een heuse uitkomst zijn. Het ongewenste lawaai kan een diverse oorpsrong hebben. Lawaaierige buren (met name in een flat), nabije werkzaamheden, een discotheek, stadsgeluiden, een vliegveld of een nabije verkeersader kunnen allemaal als bijzonder hinderlijk worden ervaren. Men maakt over het algemeen onderscheid tussen hinderlijk geluid en schadelijk geluid. Schadelijk geluid leidt tot gehoorschade en moet direct en acuut vermeden worden. Hinderlijk geluid is van minder ernstige aard, maar kan bij lange voortzetting tot irritaties leiden. Indirect leidt hinderlijk geluid op de langere termijn ook tot gezondheidsklachten, omdat het bij nachtelijke voortzetting tot slapeloosheid kan leiden. Het is daarom van groot belang voor zowel uw comfort als uw gezondheid om beide vormen van overlast aan te pakken.

Wat is geluid?

Geluid is drukgolf, die zichzelf voortplant door botsing van deeltjes in een medium (meestal: lucht). Het aantal keren per seconde dat de druk als gevolg hiervan stijgt en daalt noemen we de frequentie van het geluid. De frequentie wordt uitgedrukt in Hz, ofwel trillingen per seconde. Op het moment dat de geluidsgolven met het trommelvlies ‘botsen’, wordt dit in beweging gebracht. In het oor wordt de drukgolf vervolgens omgezet naar een voor ons te begrijpen zenuwsignaal. Het menselijk oor is gevoelig voor geluidsgolven met een frequentie van 20Hz (lage tonen) tot 20.000Hz (hoge tonen). De gevoeligheid voor hoge tonen is hoger dan lage tonen; een hoge piep is vaak storender dan een lage brom. De gevoeligheid voor met name hoge tonen wordt met het ouder worden steeds lager.

Het enige wat geluid nodig heeft om zich in een bepaalde richting voort te planten is een medium. Dit medium kan van alles zijn: lucht, water, maar ook bouwmaterialen. Als geluid een obstakel (bijvoorbeeld een muur) tegen komt, zal een deel van het geluid afketsen (reflectie). Met name de meer energetische hoge tonen zullen op deze manier teruggekaatst worden. De lage tonen daarentegen brengen de muur in trilling, die op zijn beurt de trillingen weer doorgeeft aan de lucht in huis. Lage tonen laten zich dus moeilijker tegenhouden dan hoge tonen. Het gevolg is dat hinderlijk geluid dus ook vaak uit lage tonen bestaat; denk maar aan een discotheek, waar je met name de lage bassgeluiden al buiten hoort.

Geluidsanalyse

De eerste stap in de selectie van een goede geluidsisolatie is een analyse van het spectrum van het hinderlijk geluid. Een spectrum is een grafiek waarin intensiteit en frequentie tegen elkaar uitgezet zijn. Aan deze grafiek is snel te zien welke toonhoogte de grootste bijdrage levert aan de hinder; zijn het vooral hoge of lage tonen? Dit is van groot belang, omdat verschillende toonhoogten een totaal andere aanpak voor geluidsisolatie vereisen. Lage tonen worden vooral middels demping en absorptie geïsoleerd, terwijl hoge tonen vaak via reflectie zijn aan te pakken. Verkeerslawaai is over het algemeen moeilijk in te dammen, omdat het met een frequentiebereik van 100-150 Hz lastig te isoleren is.

Isolatiemaatregelen

Het eerste waar vaak naar gekeken wordt, is de beglazing: dubbel glas isoleert met name de extreme hoge en lage tonen vele malen beter dan enkel glas. Vooral als er een grote spouw tussen de glasplaten wordt opgenomen en als de glasplaten van verschillende dikte zijn, kan dubbel glas een wereld van verschil maken. Voor geluidsdichting van muren wordt vaak een voorzetwand van specifiek absorberend schuim (acusticab, tecnocell) aangeraden. Voor vloeren van bijvoorbeeld een oefenruimte kunt u denken aan een zogenaamde ‘zwevende vloer’ waarbij er onder en rondom het bewandelbare vloerdek een luchtig isolatiemateriaal wordt aangebracht. Ook voor muren zijn er speciaal op geluidsisolatie gerichte isolatieplaten in de handel. Vergeet niet dat het kleinste vergeten detail een geluidsisolatie compleet waardeloos kan maken; ieder contactvlak, ieder gaatje, iedere ventilatie moet goed uitgekiend zijn. Het is daarom aan te raden een specialist in te huren als de problemen groot zijn.