Alles over de groene lifestyle

Energie

Biomassa

Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor biologisch afval dat via diverse processen omgezet kan worden in nuttige energie. Het bestaat meestal uit dood plantenmateriaal (snoeihout, GFT of speciaal gekweekte gewassen), maar kan in sommige gevallen ook uit dierlijk (mest) of menselijk (rioolslib) afvalmateriaal bestaan. Door dit afval om te zetten in energie, slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap.

Bio ethanol

Bio ethanol

Bio ethanol is een milieuvriendelijke brandstof die wordt verkregen door suikers te vergisten tot ethanol; de alcohol die je ook in je biertje of wijntje vindt. Omdat bij de verbranding van bio ethanol minder CO2 vrijkomt en deze CO2 ook nog eens deel uitmaakt van de huidige koolstofcyclus, wordt het in principe gezien als een duurzame brandstof.

Gorlov turbine

Gorlov turbine

De Gorlov Helicale turbine is een waterturbine die qua ontwerp afgeleid is van de Darrieus Windturbine. Het belangrijkste verschil zijn echter de zogenaamde helicale bladen (een helix is een driedimensionale spiraal, die ervoor zorgen dat er altijd een deel van een rotorblad beschikbaar is voor iedere stroom- of windrichting.

Aardwarmte

Aardwarmte

Aardwarmte is een duurzame energiebron die al duizenden jaren door de mens wordt gebruikt. Denk aan de grote warmwaterbaden (thermen) in de Romeinse tijd, of het veertiende-eeuwse stadsverwarmingsnet in het Franse Chaude-Augues. Tegenwoordig wordt geothermisch opgewarmd water nog steeds voor die doeleinden gebruikt.

Waterkracht

Waterkracht

Waterkracht is een manier om duurzame energie op te wekken uit de natuurlijke beweging van water. Deze bewegingen kunnen voortkomen uit temperatuurverschillen, golfslag, hoogteverschillen in de topografie, of uit de invloeden van de Zon en de Maan. Hoewel waterkracht in vroegere tijden direct als mechanische energie werd gebruikt (denk aan het schoepenrad in de rivier)…