Alles over de groene lifestyle

Alles over de groene lifestyle

Gorlov turbine

Gorlov turbine

De Gorlov Helicale turbine is een waterturbine die qua ontwerp afgeleid is van de Darrieus Windturbine. Het belangrijkste verschil zijn echter de zogenaamde helicale bladen (een helix is een driedimensionale spiraal, die ervoor zorgen dat er altijd een deel van een rotorblad beschikbaar is voor iedere stroom- of windrichting.

CO2 opslag en hergebruik

CO2 opslag en hergebruik

CO2 opslag is een techniek waarmee de CO2 die wordt uitgestoten bij de verbanding van fossiele brandstoffen ondergronds wordt opgeslagen. Het idee achter deze techniek, is dat de mensheid nog niet zonder fossiele brandstoffen kán. CO2 opslag staat ons toe de uitstoot drastisch in te perken in de periode dat de onvermijdelijke omslag naar duurzame energie wordt gemaakt.

Aardwarmte

Aardwarmte

Aardwarmte is een duurzame energiebron die al duizenden jaren door de mens wordt gebruikt. Denk aan de grote warmwaterbaden (thermen) in de Romeinse tijd, of het veertiende-eeuwse stadsverwarmingsnet in het Franse Chaude-Augues. Tegenwoordig wordt geothermisch opgewarmd water nog steeds voor die doeleinden gebruikt.

Waterkracht

Waterkracht

Waterkracht is een manier om duurzame energie op te wekken uit de natuurlijke beweging van water. Deze bewegingen kunnen voortkomen uit temperatuurverschillen, golfslag, hoogteverschillen in de topografie, of uit de invloeden van de Zon en de Maan. Hoewel waterkracht in vroegere tijden direct als mechanische energie werd gebruikt (denk aan het schoepenrad in de rivier)…

Stadsverwarming

Stadsverwarming

Stadsverwarming is een oude manier van grootschalige warmtekrachtkoppeling, die al in 1923 voor het eerst werd toegepast in de gemeente Utrecht. Momenteel hebben ongeveer 300.000 huishoudens een aansluiting op stadsverwarming. Met de relatief recente maatschappelijke discussie rond de klimaatproblematiek, is de discussie de afgelopen jaren weer aangewakkerd.

« Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende »